Ranní vycházky

Boris, student oboru aplikované ekologie, vede nepravidelné vycházky ranní Prahou. Při vycházce si zapisuje zpozorované druhy a své poznámky po vycházce zadává do databáze Avif.

Chceš-li se někdy přidat a poznat nové druhy ptáků, je nejlepší sledovat jeho skupinu, kterou založil s kamarádem z Brna. Ve skupině dávají vědět o místě srazu.

https://www.facebook.com/groups/ranni.vychazky