V zdravém těle zdravý duch!

Sokolské heslo všichni dobře znáte a to, že aktivní pohyb je pro život nepostradatelný jistě taky víte. A tak proč vám to vlastně říkám? Když to dobře víte? Protože možná už si neuvědomujete, v jaké se momentálně nacházíme situaci. V České republice aktuálně platí mnoho zákazů a omezení, které se nějakou mírou dotýkají nás všech […]