Vítání prváků

Před zahájením samotné akce v atriu FŽP se můžete zúčastnit prohlídky kampusu a naší fakulty s ukázkou důležitých míst 16:00 prohlídka kampusu /sraz před vchodem do menzy/ 16:30 prohlídka naší fakulty spojená s vyhlídkou ze střechy fakulty /sraz před vchodem na FŽP/ Od 17:00 zahájení v atriu: – pivo Jeník zdarma pro ty, kteří si […]